/ Rehabilitacja Medyczna - kwartalnik
Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal
Rehabilitacja Medyczna jest publikowana pod patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, Polskiej Akademii Nauk